Sachmat.eu

Kontakt

 

  šach mat, s.r.o.

 

 

Sídlo: Mierová 116, SK - 821 05 Bratislava

 

Web: http://www.sachmat.eu

 

 

Tel.: +421 907 79 69 79

 

 E-mail: mkostelnicak@sachmat.eu

 

  

 

IČO: 43877273

DIČ: 2022503142

Registrácia: OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49512/B

  

 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK3711110000001458965001, SWIFT: UNCRSKBX 

 

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte :

Meno a priezvisko:*
Telefón/Fax:
E-Mail:*
Otázka/Požiadavka:*
Koľko je 7 + 7:*